Kniara Vesti
      
     
PRETRAGA      
Vaša korpa : 0 komada
Izlog
ZAŠTO JE PAO KNIN - Ispraćaj naroda
Close

ZAŠTO JE PAO KNIN - Ispraćaj naroda

ZAŠTO JE PAO KNIN - Ispraćaj naroda
  Velika slika

Slobodan Vukosavljević
175 strana
ćirilica
13,5 x 20,5 cm
srpski


 – autentično svedočenje -

Krenuo sam u borbu za otadžbinu, a iz nje ispratio svoj narod

Grad Knin, srednjovekovni balkanski gradić, veoma značajan u svojoj istorijskoj i vojno strategijskoj ulozi, svojim geografskim položajem i prirodnim karakteristikama predstavlja glavno čvorište za vezu između unutrašnjosti Balkana sa jadranskim akvatorijumom.

U svojoj burnoj istoriji osvajali su ga tuđini, ali su ga uvek oslobađali Srbi, i uvek je bio srpski grad.

Ustankom srpskog naroda devedesete godine Knin je sačuvao svoju slobodu od napada hrvatske paravojske, borbom 9. korpusa JNA sa Srbima, sa petokrakom, pod komandom generala Ratka Mladića. Devedesetih godina dolazi do prevrata i promene na stare feudalno kapitalističke odnose, kada i u samom Kninu preovlađuje četnički uticaj, probuđen iz Drugog svetskog rata, podstaknut i rasplamsan od strane najjačih obaveštajnih službi Zapada i njihovih podaničkih političara sa Pala i iz Beograda, a posebno iz Zagreba odakle je obilato i finansiran. Odbrana Knina i Severne Dalmacije počinje da gubi svoj identitet, jedinstvo i snagu. Kada se u toku prevrata narod siluje i obezvređuje za borbu uvođenjem poražene ideologije, propale strategije, neprihvatljivog  znamenja, opevavanje ratnih zločinaca, kvislinga i kolaboranata i njihovih političkih lidera sa jedne strane, a, sa druge strane borci NOVJ i antifašisti kao pobednici nad okupatorom, kolaborantima i kvislinzima se proglašavaju izdajnicima, kao i pripadnici JNA, koji su jedini i mogli i morali i hteli da organizuju narod za odbranu.

Tako se stalno stvarao antagonizam među srbima, međusobno nepoverenje, nejedinstvo i nesloga, uostalom kao i celom srpskom narodu, ali se to ovde posebno izražavalo jer je to bila granica, prostor i područje koje se moralo očistiti od Srba u cilju stvaranja Hrvatske, čiste katoličke države.

U podelama i sukobu stvarale su se kriminalne grupe, posebno u tzv strankama, kao i privatne vojske i paravojni sastavi u zaštiti moćnika kriminalizovanih političara, izgubilo se jedinstvo naroda, stvorilo se nepoverenje u vlast i nepoverenje u državne institucije i u samu Vojsku. Zavladala je nedisciplina i raspao se sistem rukovođenja i komandovanja vojskom. Pobedilo je beznađe.

Autor je ono sto je doživeo za vreme rata na ovim prostorima opisao između korica ove knjige, koja je namenjena svima sa ciljem da promene ugao gledanja.


Cena: 9,90 EUR
 
Komada:


Knjižara Vesti
Knjižara Vesti - Online
Knjižara Vesti